Jadłospis Drukuj
Wpisany przez Administrator   

 

  • Koszt obiadu za jeden dzień to:

  • Obiad dwudaniowy: 9,00 zł

  • Obiad jednodaniowy: 8,00 zł
  • Obiady są płatne z dołu, czyli po zakończonym miesiącu.
  • Każdy rodzic podlicza sam, ilość dni, w którym dziecko brało obiad w danym miesiącu. Kwotę wpłaca na podane konto:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”

nr konta: 20 8909 0006 0010 0015 5710 0001

Dopisek: „Obiady szkoła w Suchej + imię i nazwisko”