PROFILAKTYKA NA SPORTOWO Drukuj
Wpisany przez Teresa Furman   

Hasło ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” towarzyszy uczniom, nauczycielom, rodzicom  oraz całemu środowisku Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Suchej we wszystkich działaniach realizowanych przez placówkę.

 

Szkolnym koordynatorem tej akcji jest pedagog Joanna Ostrowska, która wspólnie z Klaudią Nocoń napisała projekt profilaktyczny „Od zabawy do sportu – żyj zdrowo i bezpiecznie”. Dzięki temu szkoła otrzymała dofinansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które umożliwiło przeprowadzenie w ciągu roku szkolnego bardzo wielu ciekawych imprez.

 

Podsumowanie wszystkich działań miało miejsce 2 czerwca 2010r.               
Szkoła gościła policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, którzy opowiedzieli o swojej pracy oraz pokazali tresurę psów. Odbyło się też znakowanie rowerów. We współpracy z Referatem Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich zostały przeprowadzone  konkursy sprawnościowe dla dzieci. Miała miejsce wystawa prac plastycznychoraz występy artystyczne uczniów we współpracy ze świetlicą w Suchej.
Za udział w akcji, najbardziej aktywni i zaangażowani uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy, które wręczała Joanna Hołobut pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i Marek Życzyński dyrektor GZOiW w Strzelcach Op.

Dyrektor i nauczyciele szkoły w Suchej dziękują wszystkim za pomoc, wsparcie i okazaną życzliwość.