DZIEŃ SENIORA W SUCHEJ Drukuj
Wpisany przez Teresa Furman   

Tradycyjnie już od kilku lat w Suchej odbywa się uroczysty Dzień Seniora. Organizatorami są: szkoła, sołectwo, ksiądz proboszcz oraz mniejszość niemiecka. Do współpracy włączyła się także świetlica wiejska. Tegoroczna uroczystość odbyła się 28 stycznia w Domu Strażaka.

Myślą przewodnią był cytat Gustava Flauberta: "Serce jest bogactwem, którego sie nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje". Babcie i dziadkowie dopisali. Prawie wszystkie, 150 przygotowane dla nich miejsca były zajęte. Imprezę uświetniły występy uczniów klas I-III ze szkoły w Suchej, piosenki Oli i Pauliny Piosek oraz występy artystyczne zespołów Rozmierzanki i Suskie Skowronki. Królował dobry humor, taniec i piosenka. Obecni byli również zaproszeni goście: Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, członek Zarządu Powiatu w Strzelcach Op. Jan Zubek, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Op. Marek Życzyński, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stanisław Trzeciak oraz członek komisji Danuta Urbaniak. Wszystkim zangażowanym organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

Zdjęcia z Dnia Seniora można znaleźć w naszej GALERII