SZKOŁA W SUCHEJ NAPRAWDĘ "PROJEKTOWA" Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej już od kilku lat bierze czynny udział w różnych projektach edukacyjnych. Powodzenie tego typu działań skłoniło nas do kontynuowania takich przedsięwzięć. W obecnym roku szkolnym realizujemy dwa projekty ekologiczne i jeden projekt profilaktyczny. Pierwszy projekt ekologiczny "Poznajemy odnawialne źródła energii" realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska na wszystkich etapach kształcenia, w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i wycieczkach. Ma na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej powyższego tematu zarówno wśród uczniów naszej szkoły jak i środowiska lokalnego. Jednym z priorytetów projektu jest kształtowanie umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia, ale jednocześnie umiejętności pracy w zespole. Podkreślić należy, iż projekt "Odnawialne źródła energii" jest interdyscyplinarny, łączy on we wspólnym działaniu uczniów uzdolnionych humanistycznie i tych, dla których nauki ścisłe nie mają tajemnic. Dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł otrzymaliśmy z Gminy Strzelce Opolskie – referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Drugi projekt ekologiczny pt. "Czy recykling jest opłacalny?" został zatwierdzony przez Gminę Strzelce Opolskie w kwocie 1 400,00 zł. Celem projektu jest kształtowanie świadomości na temat odpadów: od zagrożeń dla środowiska, poprzez ich segregacje i recykling.

Kolejny realizowany w naszej szkole projekt, to projekt profilaktyczny "Wygrywamy". Projekt informuje całą społeczność szkolną oraz rodzinę o zagrożeniach współczesnego świata. Zwraca uwagę uczniów na konsekwencje uzależnień, poprzez realizację różnego rodzaju działań edukacyjnych. Pokazuje, co jest zdrowe, pożyteczne, co daje naturalną radość, przyjemność, poczucie zadowolenia z życia. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich w kwocie 2 300,00 zł.

Realizacja projektów stanowi ciekawy i urozmaicony sposób przekazania wiedzy uczniom, trochę inaczej niż w tradycyjny sposób i tylko na lekcjach. Koordynatorkami projektów są Pani Klaudia Nocoń i Pani Joanna Ostrowska.