Pełnoletni turniej Drukuj
Wpisany przez Izula   

Już po raz osiemnasty Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Suchej zorganizowała Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod honorowym patronatem Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej – byłej uczennicy szkoły, reprezentantki Polski. Tradycyjnie odbył się on w pierwszym dniu ferii zimowych. W tym roku był to 26 stycznia. Sędzią rozgrywek był Roman Bukowski.

W zmaganiach uczestniczyła drużyna Zespołu Placówek Oświatowych z Kadłuba, której trenerem jest Grzegorz Orzeł, skład z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie z trenerem Krzysztofem Ostrowskim oraz zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, które z trenerem Arturem Czichosem przyjeżdżają na turniej już od kilkunastu lat. Nie zabrakło również drużyny gospodarzy, której trenerką jest Renata Krawczyk.

Przedsięwzięcie to pozwoliło Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej przyjąć w swych progach wielu znamienitych gości. Swą obecnością zaszczycili organizatorów: Józef Kampa – Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich, Jan Zubek – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz pomysłodawca turnieju, Irena Kaczmarek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,  Marzenna Staroszczyk – Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek W Strzelcach Opolskich, Andrzej Damaszek – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich, Marek Zarębski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Janina Pasierbska i Jan Kowalczyk - Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich, Jerzy Kłeczek – Sędzia Opolskiego Związku Koszykówki, Róża Willim – siostra Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej i Sołtys Rozmierzy, Bogusław Farion – Radny Gminy Strzelce Opolskie i Sołtys Suchej, Ksiądz Norbert Nocoń – Proboszcz Parafii w Suchej, Wioletta Myśliwy – Dyrektor ZPO w Kadłubie, Marek Szproch – Dyrektor PSP w Szymiszowie, Bernard Skowronek – Prezes OSP w Suchej, Regina i Grzegorz Skowronkowie – Rodzice Barbary Skowronek, wychowanki szkoły i reprezentantki Polski , Gizela Piechaczek – Przyjaciel szkoły i turnieju. Nad zdrowiem uczestników czuwała pielęgniarka – Celina Hajduk.

Zmagania koszykarskie zakończyły się zwycięstwem reprezentantek Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie, które otrzymały Puchar Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej. Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Krasiejowie. Otrzymała ona Puchar ufundowany przez Burmistrza Strzelce Opolskich. Trzecim zespołem turnieju i zdobywczyniami Pucharu ufundowanego przez Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, okazały się dziewczęta z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.  Czwarta lokata i Puchar ufundowany przez Andrzeja Damaszka trafił do zawodniczek Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie.

Zawodniczki z Kadłuba otrzymały tytuł Drużyny „Fair play” oraz Puchar ufundowany przez Starostę Powiatu Strzeleckiego – wręczył go Jan Zubek.

Podczas turnieju przyznano również wyróżnienia indywidualne. Miano Króla Strzelców otrzymała  Julia Koloch z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. Nagrodą dla niej był Puchar Reginy i Grzegorza Skowronków. Najlepszą Zawodniczką Turnieju okrzyknięto Matyldę Urbańczyk i uhonorowano ją Pucharem Jana Zubka – byłego nauczyciela PSP w Suchej, inicjatora turnieju.

XVIII Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod honorowym patronatem Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej odbył się dzięki ofiarności sponsorów. Byli nimi: Gmina Strzelce Opolskie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich, Rada Sołecka w Rozmierzy, Rada Rodziców PSP w Suchej i indywidualni rodzice.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, osobom zaangażowanym w przygotowanie, organizację i przebieg turnieju, zaproszonym gościom, drużynom i ich opiekunom.