Kadra Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Nauczyciele:

- mgr Teresa Furman - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna;

- mgr Beata Frank - matematyka, technika, plastyka;

- mgr Klaudia Nocoń - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia, fizyka;

- mgr Izabela Leś-Borkowska - j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie;

- mgr Anna Majewska - j.niemiecki, j. angielski;

- mgr Joanna Ostrowska - edukacja wczesnoszkolna;

- mgr Renata Krawczyk - wychowanie fizyczne;

- mgr Katarzyna Wujec - muzyka, edukacja wczesnoszkolna, logopeda;

- ks. Norbert Nocoń - religia;

- mgr Andrzej Prębny - informatyka;

- mgr Aneta Junyszek - j. niemiecki;

- mgr Ewa Nocoń - religia;

- mgr Małgorzata Szlaga - chemia, biologia;

- mgr Lidia Tomal - historia;

- mgr Edyta Skrzypczyk - j. polski, biblioteka;

- mgr Roman Bukowski - wychowanie fizyczne;

- mgr Krystyna Przeszowska - pedagog;

- mgr Katarzyna Marszałek

- mgr Klaudia Kowalska

- mgr Jolanta Markowska - wychowanie przedszkolne

 

O porządek w szkole dbają:

- Lidia Chluba

- Irena Niedworok

- Teresa Rzitki

- Teresa Werner

- Franciszek Pandel

- Agnieszka Bartodziej - referent

- Ewa Dobrowolska

 

Wieloletni pedagodzy szkoły:

- Krystyna Oliwiak - dyrektor szkoły w latach - 1999 - 2003

- mgr Wilhelm Prochownik - dyrektor szkoły w latach 1972 - 1999

- mgr Zofia Prochownik - kierownik szkoły w latach 1971 - 1972

- Michalina Zając - kierownik szkoły w latach 1962 - 1971

- mgr Zofia Leś

- mgr Stanisława Ryś

- Maria Henek

- Zofia Duda

- Jan Leś

- mgr Jan Zubek