Cytat na rok szkolny

"Do każdego dziecka i do każdego człowieka można trafić i można go zapalić do pracy nad sobą, jeżeli samemu pokaże się dobrą robotę, wysłucha innych a tego czego się nie wie doczyta ... "

M.R.Kopmeyer

PROJEKTY

 

Wady postawy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
Wczoraj27
Wszystkie78888

LogowanieZdalne nauczanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Od 30 marca wszystkie nasze działania w ramach edukacji zdalnej przenosimy na platformę Office 365 - niektóre lekcje w formie wideokonferencji, pozostałe w formie czatu lub zadań do samodzielnego wykonania

1. Nadal pracujemy zgodnie z planem zajęć w II semestrze.

2. Codziennym obowiązkiem ucznia jest zalogowanie się do aplikacji Teams i sprawdzenie, co na dany dzień zaproponowali dla niego nauczyciele.

3. Dzieci robią to, otwierając zakładkę konkretnego przedmiotu (czyli zespołu) i wchodzą tam w wybrany kanał (czyli datę z tematem danej lekcji) Tam czekają na nich zadania, filmy, ciekawostki i inne pliki.

4. W określonych godzinach dzieci  będą się spotykać z nauczycielami na lekcjach "live" (wideokonferencje) - czyli na 30-minutowych spotkaniach, na które zaproszą je nauczyciele w ogłoszeniu danego tematu.

5. Takie spotkania odbywać się będą w określonych godzinach w danym dniu

-  kl. I-III - 3 spotkania dziennie,

- kl. V-VIII - 4 spotkania dziennie

zgodnie z harmonogramem, który znajduje się poniżej.

Prosimy również o zapoznanie z regulaminem zdalnych lekcji

 
PORADNIK DLA SZKÓŁ - KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

LINK DO PORADNIKA

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

 
Komunikat MEN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja MEN i CKE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU, JAK WSPIERAĆ I MOTYWOWAĆ DZIECI DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ, JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Rodzic odpowiedzialny jest za realizację obowiązku szkolnego dziecka. Zdalne nauczanie nakłada na niego nowe zadania, którymi są: zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, dopilnowaniu tego, żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy dziecka i udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania. Podczas zdalnej nauki należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas nauki przed komputerem bądź innym urządzeniem mobilnym.

RODZICU:

- zapewnij dziecku miejsce do nauki: biurko lub stolik, komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

- miejsce pracy powinno być uporządkowane, na biurku mogą znajdować się zeszyty i przybory do pisania, pozostałe rzeczy lepiej na czas nauki usuń,

- wysokość stołu i krzesła powinna być tak dopasowana, aby zapewnić prawidłową postawę podczas pracy,

- komputer powinien być ustawiony pod odpowiednim kątem do źródeł światła  - ekran nie powinien odbijać światła, dziecko nic wtedy nie zobaczy,

- zadbaj o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu, podczas korzystania z komputera oczy mocno wysuszają się,

- oświetlenie elektryczne nie może być zbyt słabe, nie może też być zbyt  jaskrawe. Ważne jest też by światło padało z lewej strony, gdy dziecko jest praworęczne a z prawej, gdy dziecko jest leworęczne,

- wprowadź w domu nawyk wietrzenia pomieszczeń, zwłaszcza tam, gdzie twoje dziecko będzie się uczyło (według zaleceń WHO powinno się wietrzyć pomieszczenie w domach),

- zapewnij dziecku spokój, nie obarczaj go dodatkowymi obowiązkami podczas nauki,

- zadbaj, aby nauka  odbywała się o stałych porach, godziny nauki mogą być tożsame z tymi, które dziecko spędzało w szkole,

- nie przeciążaj swojego dziecka nadmierną nauką, zadbaj o jego odpoczynek,

- dopilnuj wysyłanie maili  z wykonanymi zadaniami do nauczycieli - będziesz miał wtedy kontrolę nad postępami dziecka w zdalnej nauce.

Uczniu:


- pracuj codziennie, zgodnie ze swoim planem lekcji,

- pracuj systematycznie, nie odkładaj nauki na później,

- podczas nauki odłóż wszelkie niepotrzebne w danym momencie urządzenia elektroniczne,

- pamiętaj, że za wykonaną pracę otrzymasz ocenę, wyślij swoją  pracę nauczycielowi, albo     dopilnuj aby wysłał ją rodzic,
- ucząc się w domu powinieneś robić sobie przerwy od komputera, wykonuj wtedy ćwiczenia rozluźniające,

- możesz zadbać o zdrowe przekąski podczas pracy np. orzechy, gorzką czekoladę, owoce, warzywa,

- pamiętaj o piciu wody podczas nauki, jak pokazują badania, to zdecydowanie podnosi efektywność uczenia się,
- przewietrz pomieszczenie w którym się uczysz,
- zadbaj o odpowiednią ilość snu, będąc niewyspanym nie ułatwiasz sobie nauki,

- zadbaj o wzrok, po każdej 30 minutowej pracy przed ekranem spójrz przez okno na najdalej położony punkt, a następnie przenieś wzrok na jakiś punkt bisko siebie,
- pamiętaj, aby podczas nauki korzystać z zalecanych przez MEN i szkołę materiałów, linków do stron edukacyjnych – to strony sprawdzone i pewne,
- pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa korzystania z Internetu, a jeśli coś cię zaniepokoi poinformuj o tym rodzica lub zdalnie nauczyciela, wychowawcę.


Jak wspierać i motywować dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą?


1. Dobrze zorganizuj czas dziecka. Zadbaj, by dziecko uczyło się systematycznie. Ustal harmonogram dnia – kiedy dziecko będzie się uczyło i nie rób od tego odstępstw. Bądź w tym konsekwentny. Dyscyplina uczy systematyczności.

2. Sprawdzaj codziennie czego nauczyło się twoje dziecko, zachęć je do tego by pokazało ci swoją pracę.

3. Pozwól mu pochwalić się jego wiedzą, wysłuchaj je. Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, czego się nauczyło. To dobry sposób utrwalania wiedzy dziecka.

4. Pochwal je, jeżeli wykona zlecone na dany dzień zadania. Doceń również wysiłek dziecka wkładany w naukę. Pamiętaj, że pochwały motywują znacznie lepiej niż kary.

5. Krytyka i napiętnowanie niepowodzeń dziecka wyzwala bunt i zniechęca dziecko do nauki, nie sprzyja również budowaniu dobrej relacji z dzieckiem. Zamiast się z dziecka naśmiewać czy wytykać mu błędy, warto postarać się zrozumieć te trudności i pomóc je przezwyciężyć.

6. Nie wyręczaj dziecka w wykonaniu zadań, to prowadzi do bierności i braku odpowiedzialności  za własną naukę. Hamuje również rozwój intelektualny dziecka. Bądź gotowy do pomocy, jeśli dziecko będzie jej potrzebowało, w razie problemów poproś nauczyciela o pomoc, ale nie wyręczaj dziecka. Lepiej by rozwiązało problem samo.

7. Dyskretnie sprawdzaj czy dziecko odrabia zadaną pracę domową, czy naprawdę się uczy. Zadbaj również o to, aby nie przeszkadzało mu rodzeństwo.

8. Zachęć dziecko do nauki przez zabawę, np. naukę ułamków można przybliżyć dziecku dzieląc jabłko na cząstki. Komputerowe gry logiczne pod kontrolą rodzica mogą być nie tylko dobrą zabawą ale również ćwiczeniem pamięci i koncentracji.

9. Odpowiadaj na pytania dziecka, rozwijasz w taki sposób jego ciekawość poznawczą                    i motywujesz do zdobywania wiedzy. Zbywanie dziecka zniechęca do nauki. Nie bój się pytań dziecka, nie musisz we wszystkim być ekspertem. Możesz wspólnie z dzieckiem szukać odpowiedzi na jego pytania.

10. Rozwijaj zainteresowania dziecka, wspieraj jego pasje. To motywuje do nauki. Nie wymagaj, aby dziecko było najlepsze we wszystkim.

11. Porozmawiaj z dzieckiem na temat tego, po co się uczy. Wyjaśnij do czego, w przyszłości przyda mu się wiedza z matematyki, języka polskiego czy fizyki. Uświadom dziecku czego musi się nauczyć by w przyszłości zostać np. weterynarzem, lekarzem czy mechanikiem.

12. Dzieci, które czują się kochane i akceptowane przez rodziców mają większą wiarę w siebie i  chętniej się uczą. Wspieraj dziecko w trudnych sytuacjach, pokaż mu, że może na ciebie liczyć.

13. Bądź autorytetem dla swojego dziecka wtedy łatwiej będzie ci go motywować nie tylko do nauki ale również w innych obszarach życia. Pokazuj również inne pozytywne wzorce – osoby, które stały się autorytetem dzięki nauce.

14. Podpowiedz dziecku jak łatwiej można się uczyć. Naucz dziecko organizacji materiału do nauki, selekcji najważniejszych treści. W podręcznikach często takie wiadomości są zaznaczone pogrubioną czcionką. Do podkreślania ważnych, ciekawych rzeczy w tekście pomocne będzie używanie kolorowych markerów. Warto pokazać dziecku, że podkreślanie tekstu czy zaznaczanie ważnych fragmentów w książce karteczkami może ułatwić późniejszą naukę. Można wykorzystać tablicę korkową lub magnetyczną  zawieszoną nad biurkiem do przypinania ważnych rzeczy do zapamiętania. Zaproponuj odrabianie zajęć od najłatwiejszych zadań, to dodaje wiary w swoje możliwości i tak szybko nie zniechęca. Może warto zainteresować dziecko mnemotechnikami czyli sposobami skutecznego i  szybkiego zapamiętywania, informacje na ten temat można znaleźć w Internecie.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?


1. Naucz dziecko mądrze korzystać Internetu -  teraz jest mu niezbędny do nauki.
2. Rozmawiaj z dzieckiem. Pytaj, dyskutuj – to najprostsza metoda poznania cyfrowego świata, w którym funkcjonuje dziecko.
3. Ustal jasne zasady, czyli czego dziecku nie wolno w Internecie np. podawania adresu, numeru telefonu, zdjęć, żadnych danych o sobie i rodzinie osobom obcym. O tych zasadach powinna być poinformowana cała rodzina.

4. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania. Uświadom dziecku, że ktoś po drugiej stronie monitora może kłamać, zamieszczone informacje mogą być nieprawdziwe a zdjęcia mogą być zmanipulowane graficznie.
5. Bądź wyrozumiały, kiedy dziecko popełni błąd. Nie karz dziecka od razu za to, ze zrobiło coś niewłaściwego. Porozmawiaj bez oceniania i złości i wspólnie ustalcie dalsze działania.
6. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści do odpowiednich organów ( policja, dzielnicowy), pozwoli to wyeliminować potencjalne zagrożenie.

7. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z komunikatorów, portali społecznościowych teraz będą mu niezbędne do nauki.  Naucz dziecko chronić dane o sobie i innych ucząc je wszystkich funkcji na danym portalu.
8. Obserwuj i monitoruj czy ustalone zasady są przestrzegane.
9. Kontroluj urządzenia mobilne, z których korzysta dziecko – masz do tego prawo.

10. Zabezpiecz komputer bądź urządzenie mobilne, z którego korzystasz używając dobrego programu antywirusowego

 

 

 
INFORMACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Kochani Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Zamknięcie szkoły i przedszkoli w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce spowodowało, że całe społeczeństwo stanęło przed bardzo trudnym wyzwaniem.

Wszyscy zastanawiamy się, jak pomóc przedszkolakom i uczniom w tym trudnym czasie oraz jak wspierać ich rozwój.

Niezmiernie ważne jest to, byśmy byli razem, byśmy współpracowali i wspierali się. A przede wszystkim, byśmy byli cierpliwi i wyrozumiali.

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy wiele zmian w działalności naszych placówek.

Kochani Uczniowie gratuluję!
Spisaliście się na medal!

Przedszkolaki,
Wy także stanęliście na wysokości zadania! :-)

Niech Was nie trapi fakt, że nie zdążyliście czegoś zrobić, że coś Wam się nie udało.

Wszyscy, my także, uczymy się, jak w tej sytuacji pracować, jak zmienić nasz sposób nauczania.

Dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie. Chociaż nie wszystkie możemy spełnić.

Ta nowa, niezmiernie trudna sytuacja wymaga od nas wszystkich nowego podejścia i przeorganizowania.

Już wkrótce poinformujemy, jak będzie prowadzone zdalne nauczanie w naszej szkole.

Bardzo dziękuję Nauczycielom za niełatwy trud poszukiwania nowych rozwiązań.

 

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!

 

 

Teresa Furman

Dyrektor ZPO w Suchej

 


Design by Next Level Design / Script by Joomla!
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.