Cytat na rok szkolny

"Do każdego dziecka i do każdego człowieka można trafić i można go zapalić do pracy nad sobą, jeżeli samemu pokaże się dobrą robotę, wysłucha innych a tego czego się nie wie doczyta ... "

M.R.Kopmeyer

PROJEKTY

Wady postawy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj14
Wczoraj31
Wszystkie70216

LogowanieTydzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

23 października na zaproszenie Pana Andrzeja Porębnego przybyli do naszej szkoły pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu. Przeprowadzili oni warsztaty w ramach programu "Klikam z głową". Przedsięwzięcie odbyło się z okazji Tygodnia Bezpiecznego Internetu organizowanego w naszej szkole w ramach projektu "Strzeleckie nie hejtuje". Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie korzystać z sieci i jakie zagrożenia tam na nas czyhają.

 
Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w Brzegu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

19 października w Brzegu odbył się Wojewódzki Konkurs Krasomówczy. Naszą szkołę reprezentowała w nim silna delegacja w składzie: Monka Wieczorek, Maciek Proksa, Pola Borkowska i Hania Proksa. Cała czwórka zaprezentowała się znakomicie i wróciła z wyróżnieniami.

 
Pierwszak – jak to dumnie brzmi! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwszy miesiąc to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania.

Ten szcze­gólny dzień odbył się w naszej szkole 22 października. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem artystycznym, który zachwycił wszystkich zebranych. W obec­no­ści swo­ich naj­bliż­szych dzieci musiały także wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, aby zasłu­żyć na paso­wa­nie. Pierw­szo­kla­si­ści recy­to­wali wier­sze, zaśpie­wali pio­senkę, zatań­czyli, segregowali jesienne dary, udzie­lali odpo­wie­dzi na zagadki. Wszyst­kie dzieci udo­wod­niły, że znają swoją Ojczy­znę i są gotowe do zdo­by­wa­nia świata. Dobra Wróżka (w tej roli nauczycielka języka niemieckiego Aneta Junyszek)  i jej asystentki (uczennice klasy V) oraz zgro­ma­dzona publicz­ność bez waha­nia zde­cy­do­wali, że pierw­szaki świet­nie zdały egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia. Pierwszokla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie dyrek­tor Teresa Furman doko­nała aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia zespołu Placówek Oświatowych w Suchej. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło sześcioro dzieci.
Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami udali się do klasy na słodki poczę­stu­nek. Boha­te­rom dnia zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy i birety. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.
Występ został przy­go­to­wany pod kie­run­kiem wycho­wawcy klasy I Joanny Ostrowskiej oraz nauczyciela wspomagającego pani Klaudii Kowalskiej. Za pomoc dzię­ku­jemy także pani Anecie Junyszek, która fantastycznie wcieliła się w rolę Dobrej Wróżki oraz Jej asystentkom z klasy V: Darii Nocoń, Martynie Wujec, Monice Wieczorek i Marii Piechocie.

(oprac. J.O.)

 
Po raz drugi rekordowo z WOŚP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Już po raz drugi nasi uczniowie włączyli się w bicie rekordu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". W zeszłym roku szkolnym z inicjatywy szkolnych wolontariuszy z Klubu Twórczej Radości uczestniczyliśmy w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. W bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się w akcję w ramach projektu "Strzeleckie nie hejtuje" i razem z WOŚP biliśmy rekord w pierwszej pomocy. Przedsięwzięcie odbyło się w sali gimnastycznej, a działania koordynowały panie: Renata Krawczyk i Joanna Ostrowska.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy po 10- 12 osób. Następnie każdej grupie przydzielono fantoma medycznego i zaczęto resuscytację, symultanicznie na 5 stanowiskach. Po udzielonej pomocy następowała zmiana uczestnika i tak w kółko przez 30 minut. Dzieci zostały wcześniej przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy na lekcjach wychowania fizycznego przez Panią Renatę Krawczyk. Podjęliśmy się tego wyzwania nie tylko dla pobicia rekordu, ale aby podkreślić, jak ważne jest posiadanie umiejętności prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy – powiedziała pani Renata.

W próbie bicia rekordu wzięło udział 65 osób - uczniowie i nauczyciele. Wszystkim uczestnikom akcji podziękowała pani Dyrektor Teresa Furman, która czynnie wzięła udział we wspólnym przedsięwzięciu.

Podziękowania pani Klaudii Kowalskiej za fantastyczną relację fotograficzną.

 
Nasz akcent w Gminnym Dniu Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

11 października w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Nasza społeczność szkolna miała możliwość uczestniczenia w jego przygotowaniu. Byliśmy autorami scenografii i jednego z występów przygotowanych dla zaproszonych gości. Miło nam poinformować, że Pani Dyrektor - Teresa Furman oraz Pani Anna Majewska zostały uhonorowane Nagrodami Burmistrza Strzelec Opolskich.

 


Design by Next Level Design / Script by Joomla!
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.